VELKOMMEN TIL KONGESTIEN

Seneste nyt fra bestyrelsen!!

referat fra ex.ordinær gf 23.10.2023

Status 22-10-2023 på økonomien

Vedr. Parkering på Virumvej, er LTK kontaktet og de kigger på det. 

LTK er blevet kontaktet, da vi mangler info vedr. vejen. Best. har talt med juridisk afd. i LTK, og de har bekræftet at vi pr.1.4.2023 overgik til kommunevej. Kommunen står for al vedligeholdelse af vejen fremover, så vi har opsagt snerydningsaftalen. Vi står selv for at renholde fortovet sommer som vinter. LTK slår også græsset de første 30 cm på Grønne sti langs asfalten.. 

Kongestien nr. 3 og sorte tegl.

Stadig ikke tildelt sagsbehandler, der kan gå op til 1 år.

Vedr. Parkering:

Det er tilladt at parkere på Kongestien med 2 hjul på græsset/fortovet i bilens længde. Dog skal der være 120 cm fri til gående mellem hækken og den parkerede bil. Svar fra LTK: parkerings svar fra LTK


Arrangementer 2023:

GF afholdt 24.4.2023

Referat fra GF i Kongestiens Grundejerforening 24.april 2023

Formandens Årsberetning GF 2023_Mads

Regnskab 2022-2023

Julehygge d.3.12.2023, 1.søndag i advent kl.15-17.00 i carporten hos nr.44

julehygge 3 december 2023

Grønne Sti:

NYT: Hjertestarter er opsat af Frugthegnet på Grønne sti på hjørnet mellem Frugthegnet og stien.

Så er Grønne sti tilsået med frø, så der bliver flotte blomsterbede der snor sig hen ad Grønne sti til foråret. Tak til stiudvalget for den store indsats.

Information om Grønne sti til grundejere

Fjernvarme til Kongstien i 2025

se mere på: https://www.ltk.dk/borger/bolig-og-byggeri/din-varmeforsyning/fjernvarme-og-naturgas

https://www.vestfor.dk/fjernvarme/

Kontingent kan indbetales på en af flg. måder: 

Mobilepay på nr.: 37153 eller Danske Bank  reg.1551 konto 7149476

Husk skriv husnummer og årstal på, f.eks.: nr. 44 – 2023/2024 beløbet er 500,-

Kontingent skal være indbetalt senest 1.juli for det indeværende år som løber fra 1.april til og med 31. marts

Huse til salg på Kongestien

I øjeblikket er nr 32, 54 og 58 til salg