VELKOMMEN TIL KONGESTIEN

Seneste nyt fra bestyrelsen!!

Referat GF d.24.4.24 undersksrevet

Regnskab 2023-2024

vejregler 2024

Vedr. Parkering på Virumvej, er LTK kontaktet og de kigger på det. 

LTK er blevet kontaktet, da vi mangler info vedr. vejen. Best. har talt med juridisk afd. i LTK, og de har bekræftet at vi pr.1.4.2023 overgik til kommunevej. Kommunen står for al vedligeholdelse af vejen fremover, så vi har opsagt snerydningsaftalen. Vi står selv for at renholde fortovet sommer som vinter. LTK slår også græsset de første 30 cm på Grønne sti langs asfalten.. 

Kongestien nr. 3 og de sorte ulovlige tegl iflg. lokalplan 231 

Bestyrelsen har igen kontaktet kommunen, og fået oplyst at der intet nyt er omkring sagen. Det sidste der er sket i sagen er, at ejerne i nr. 3 har søgt om dispensation pr.18.11.2022.

Vedr. Parkering:

Det er tilladt at parkere på Kongestien med 2 hjul på græsset/fortovet i bilens længde. Dog skal der være 120 cm fri til gående mellem hækken og den parkerede bil. Svar fra LTK: parkerings svar fra LTK


Arrangementer 2024:

Julehygge afholdes 1.søndag i advent 2024 kl.15-17.00 i carporten hos nr.44

Grønne Sti:

NYT: Hjertestarter er opsat af Frugthegnet på Grønne sti på hjørnet mellem Frugthegnet og stien.

Så er Grønne sti tilsået med frø, så der bliver flotte blomsterbede der snor sig hen ad Grønne sti til foråret. Tak til stiudvalget for den store indsats.

Information om Grønne sti til grundejere

Fjernvarme til Kongstien i slutningen af 2025

se mere på: https://www.ltk.dk/borger/bolig-og-byggeri/din-varmeforsyning/fjernvarme-og-naturgas

https://www.vestfor.dk/fjernvarme/

Kontingent kan indbetales på en af flg. måder: 

Mobilepay på nr.: 37153 eller Danske Bank  reg.1551 konto 7149476

Husk skriv husnummer og årstal på, f.eks.: nr. 44 – 2024-25 beløbet er 500,-

Kontingent skal være indbetalt senest 1.juli for det indeværende år som løber fra 1.april til og med 31. marts

Hvis man ønsker en “opkrævning” via mobilepay, så skriv til bestyrelsen@kongestien.dk og oplys navn, husnummer og tlf-nummer, så kan vi “huske” jer på det i år og de efterfølgende år.

Huse til salg på Kongestien

I øjeblikket er nr. 32  til salg