BESTYRELSEN I KONGESTIENS GRUNDEJERFORENING

mail til bestyrelsen: bestyrelsen@kongestien.dk

Telefon til formanden: 9388 9816. Den er kun beregnet til samtaler ikke SMS!!

Medlem af bestyrelsen:

Formand, Mads Willumsen nr. 50

Kasser, Else Thygesen nr. 16

Margit Bjarnarson nr. 47

Helle Christiansen nr. 44

Referater fra Bestyrelsen fra 1946-1975